سفیر بانور

null

چگونه سفیر بانور باشیم؟

در هنگام ثبت‌نام با پرکردن فیلد «کد معرف» در صفحه اصلی سایت و زیرشاخه «ثبت اطلاعات شخصی» و ارسال پیامک دعوت به دیگران، در صورت عضویت آنها در سایت مهرواره بانور، شما «سفیر بانور» می‌شوید.

کد معرف چیست؟

«کد معرف» شماره‌تلفن فردی است که در سایت ما قبلاً ثبت‌نام کرده است. فیلد «کد معرف» در صفحه اصلی سایت و زیرشاخه «ثبت اطلاعات شخصی» قرار دارد.

آیا می‌توانم کد معرف خودم را هم به دیگران بدهم؟

درصورتی‌که فرایند ثبت‌نام خود را تکمیل و «اطلاعات شخصی» را پر کردید. پیامکی مبنی بر «سفیر بانور» شدن برای شما ارسال خواهد شد. با ارسال این پیامک به دیگران، در صورت عضویت آنها با کد معرف شما در سایت بانور، شما ۲۰۰ نور (امتیاز) می‌گیرید.

امتیاز سفیر بانور چیست؟

سفیر بانور علاوه بر انتشار همدلی در محله و ساخت جامعه بزرگ‌تری از «زنان کنشگر مسجد»، ۲۰۰ نور (امتیاز) جایزه به‌ازای هر ثبت‌نام دریافت می‌کند.